Brodom

Ocijeni >

Luka Bar odakle saobraća feribot na relaciji Bar-Bari i Bar-Ankona udaljena je 70 km.

Od Bara do Cetinja postoje dvije saobraćajnice: Bar-Cetinje 70 km drumskim saobaraćajem, Bar-Podgorica željezničkim saobraćajem ili takođe drumskim 55km, Podgorica-Cetinje 33km.