Važni telefoni

Ocijeni >

Policija: 122, +382(0)41231007      
Hitna pomoć: 124, +382(0)41233002; 231169
Vatrogasna služba: 123, +382(0)41234155      
AMSCG: 19807
Komunalna policija: +382(0)41234455     
Šlep služba: +382(0)69019611      
Pogrebne usluge: +382(0)68061815, +382(0)69061815, +382(0)69820848      
JKP CT +382(0)67252 514